Lennureisijate broneeringuinfo

Informatsioon lennuettevõtjatele

Kõik vedajad (sh ka tšarterlennuettevõtted), kes toimetavad Eestisse saabuvaid ja Eestist lahkuvaid reisijad läbi Eesti õhuruumi on kohustatud edastama Politsei- ja Piirivalveametile lennureisijate broneeringuinfot.

Andmed tuleb edastada elektrooniliselt Politsei-ja Piirivalveameti poolt selleks otstarbeks loodud turvalise kanali kaudu kasutades tõukemeetodit. Lennuettevõtjad peavad edastama nii reisijate broneeringuandmed (PNR) kui ka pardalemineku andmeid (API). Andmed tuleb edastada vähemalt kolm korda:

  1. 24-48 tundi enne lennu määratud väljumisaega
  2. viivitamata pärast lennule pardalemineku sulgemist
  3. pardalemineku/ reisijate eelteabe andmed lennu väljumisajal

Broneeringuinfo üksuse taotlusel peab lennuettevõte edastama broneeringuinfo muul ajal.

Kui lennu puhul on kood jagatud (code-sharing) ühe või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi reisijate broneeringuinfo andmete edastamise eest see lennuettevõtja, kes lendu teostab.

Lennuettevõtja või tema volitatud esindaja teavitab lennureisijaid nii lennu broneerimisel kui ka pileti väljaostmisel selgel ja arusaadaval viisil lennuettevõtja kohustusest edastada broneeringuandmed Politsei- ja Piirivalveametile, broneeringuinfo säilitamise tähtaegadest, broneeringuinfo töötlemise eesmärkidest ja isikuandmete kaitse alastest õigustest.

Politsei- ja Piirivalveamet võtab iga lennuettevõttega eraldi ühendust. Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust Politsei- ja Piirivalveametiga: ....