Politseitööga seotud avaandmed

Elamislubade taotlused

Elamislubade taotluste allikaks on elamislubade ja töölubade register. Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele reguleerib välismaalaste seadus. Elamisluba võib olla tähtajaline või pikaajaline. Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart. Tähtajaline elamisluba väljastatakse kuni 5 aastaks ja pikendatakse kuni 10 aastaks.

Andmete kasutamise seletuskiri

Andmed avaldatakse alates 2015. aastast kuni viimaste kõige värskemate andmeteni.

Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda või muutuda.
 

Avaldatavaid andmeid uuendatakse kord nädalas neljapäeval. CSV faili avamise juhend.

Elamislubade taotlused:

Andmete kasutuslitsents: Creative Commons 3.0

Avaldatavate andmete kohta küsimused ja ettepanekud saada ...