Politseitööga seotud avaandmed

Padrunimudelid ja nende modifikatsioonid

Relva- ja padrunimudelite andmete allikas on teenistus- ja tsiviilrelvade register. Avaldatud on tsiviilkäibes lubatud piiratud käibega tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudelite, nende modifikatsioonide andmed ning tulirelva olulised osad. Relva ja laskemoona tüübikinnituse käigus tehakse kindlaks relva- või padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kasutusvaldkond.

Andmete kasutamise seletuskiri

Avaldame hetkel kehtivad relvade ja laskemoona andmed.
 

Andmeid uuendatakse üks kord nädalas neljapäeval. CSV faili avamise juhend.

Padrunimudelid ja nende modifikatsioonid:

Andmete kasutuslitsents: Creative Commons 3.0

Avaldatavate andmete kohta küsimused ja ettepanekud saada ...