Politseitööga seotud avaandmed

Pikaajalise viisa taotlused

Pikaajalise viisa taotluste andmete allikas on viisaregister. Avaldatud on Eestile esitatud pikaajalise viisa taotlused (D-viisa), sh tähtajalise elamisloa lõppemisest tuleneva Eestis viibimise aja vormistamine pikaajalise viisana. Avaldatakse nii Eesti välisesindustele kui Politsei- ja Piirivalveametile esitatud pikaajalise viisa taotlused.

Andmete kasutamise seletuskiri

Andmed avaldatakse alates 17.01.2017 Välismaalaste seaduse muudatuse jõustumisest, mis andis välismaalasele õiguse taotleda pikaajalist viisat siseriigis.

Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda või muutuda.
 

Avaldatavaid andmeid uuendatakse kord nädalas neljapäeval. CSV faili avamise juhend.

Pikaajalise viisa taotlused:

Andmete kasutuslitsents: Creative Commons 3.0

Avaldatavate andmete kohta küsimused ja ettepanekud saada ...