Politseitööga seotud avaandmed

Elamisõiguste taotlused

Elamisõiguste taotluste allikaks on elamis- ja töölubade register. Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi EL kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata. EL kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos EL kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa.

Andmete kasutamise seletuskiri

Andmed avaldatakse alates 2015. aastast kuni viimaste kõige värskemate andmeteni.

Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda või muutuda.
 

Avaldatavaid andmeid uuendatakse kord nädalas neljapäeval. CSV faili avamise juhend.

Elamisõiguste taotlused:

Andmete kasutuslitsents: Creative Commons 3.0

Avaldatavate andmete kohta küsimused ja ettepanekud saada ...