Politseitööga seotud avaandmed

Liiklusjärelevalve käigus avastatud süüteod

Avaldatud süütegude andmete allikas on politsei menetlusinfosüsteem POLIS. Andmeid kasutades tuleb arvestada, et avaldatavad andmed lähtuvad operatiivtasandi andmebaasist, kuhu sisestatakse esmane registreerimist vajav informatsioon, mis võib edasise menetluse käigus täieneda ja muutuda.

Andmete kasutamise seletuskiri

Süütegude andmeid avaldame alates 2012. aastast kuni viimaste kõige värskemate andmeteni.

Varem avaldatud andmed võivad iga avaldamiskorraga muutuda.

2023. aasta kuritegude andmed ei ole varasemate aastatega otseselt võrreldavad, sest muutus andmete kogumise metoodika.

Andmeid uuendatakse kord nädalas neljapäeval. CSV faili avamise juhend.

Liiklusjärelevalve käigus avastatud süüteod:

 

Esimesest failist saab infot selle ning eelmise aasta kohta.

Teisest failist saab infot eelmise viie aasta kohta.

Kolmandast failist saab infot üle-eelmise viie aasta kohta.

 

Andmete kasutuslitsents: Creative Commons 3.0

Avaldatavate andmete kohta küsimused ja ettepanekud saada ...

Euroopa regionaalarengu fondi logo, kus Euroopa liidu lipp ja lipu all kiri fondi nimega ning selle kõrval sinimustvalgetes värvides laevapuri kirjaga Eesti tuleviku heaks