Politseitööga seotud avaandmed

Piiriületused

Avaldatavate andmete allikas on piirikontrolli andmekogu (edaspidi PIKO).

Piirikontrolli andmekogu asutamise eesmärk on tagada siseturvalisus ja avalik kord isikute ning transpordivahendite piiriületusel kogutud andmete töötlemise kaudu. Piirikontrolli andmekogus sisalduvaid andmeid kasutatakse siseturvalisuse tagamisega seonduvate tegevuste ja sündmuste analüüsimisel ja statistilistel eesmärkidel.

Andmete kasutamise seletuskiri.

Andmed avaldatakse alates 2016. aastast kuni viimaste kõige värskemate andmeteni.

Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda või muutuda.

Avaldatavaid andmeid uuendatakse kord nädalas neljapäeval.

CSV faili avamise juhend.

Isikute piiriületused (sisse suund)

Isikute piiriületused (välja suund)

Mootorsõidukite piiriületused

Veesõidukite piiriületused

Õhusõidukite piiriületused

Rongide piiriületused

Andmete kasutuslitsents: Creative Commons 3.0

Avaldatavate andmete kohta küsimused ja ettepanekud saada ...