Politseitööga seotud avaandmed

Isikut tõendavate dokumentide taotlused

Isikut tõendavate dokumentide taotluste allikaks on isikut tõendavate dokumentide andmekogu. Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lg 1 järgi on isikut tõendav dokument riigiasutuse poolt välja antud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti.

Andmete kasutamise seletuskiri

Andmed avaldatakse alates 2015. aastast kuni viimaste kõige värskemate andmeteni.

Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda või muutuda.
 

Avaldatavaid andmeid uuendatakse kord nädalas neljapäeval. CSV faili avamise juhend.

Isikut tõendavate dokumentide taotlused:

Andmete kasutuslitsents: Creative Commons 3.0

Avaldatavate andmete kohta küsimused ja ettepanekud saada ...