ID-kaardi taotlemine lapsele

Taotlemine iseteeninduses

ID-kaardi taotluskeskkonda sisenemise nupp

Iseteeninduses dokumendi taotlemisel saad kasutada kuni kuu aja jooksul enne seda teeninduse fotoboksis tehtud:

  • pilti
  • sõrmejälgi
  • allkirjanäidist

Fotoboksi kasutamisel pead sisestama oma isikukoodi.

Iseteeninduses saab taotleda:

  • korduvat ID-kaarti täiskasvanule
  • ID-kaarti alaealisele lapsele

Iseteeninduses ID-kaardi taotlemiseks on vaja:

Riigilõiv

ID-kaart

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Alla 15-aastase lapse ID-kaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on ID-kaardi riigilõiv iseteeninduses taotlemisel 7 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on iseteeninduses taotlemisel 7 €.

ID-kaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 45 €.

ID-abiliin 1777 või +372 666 8888