ID-kaardi taotlemine lapsele

Kättesaamine

Aja broneerimine teeninduses

Teeninduses dokumendi kätte saamiseks on võimalik aeg broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

ID-kaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

ID-kaardi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud ID-kaardi tegemine võtab aega 5 tööpäeva. ID-kaardi kätte saamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Dokumendi väljastuskoha muutmine

Dokumendi väljastuskoha muutmine maksab 10 €.
 

ID-kaardi taotlemine välismaal

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Välismaalt tellitud ID-kaardi kätte saamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti välisesindusse võtab rohkem aega. Täpsema info saamiseks võimaliku saabumis aja kohta kontakteeru Eesti välisesindusega.

Juba välisesindusse saadetud ID-kaardi kätte saamise koha muutmine on tasuline. Rohkem infot leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Lähen järele alla 15-aastase lapse ID-kaardile

Kui ID-kaardile läheb järele lapsevanem, siis peab kaasas olema enda kehtiv isikut tõendav dokument ja lapse vana ID-kaart.

Lähen järele üle 15-aastase lapse ID-kaardile

ID-kaardi taotlemisel tuleb lapsevanemale teha volitus ja dokumendi kättesaamiseks peab kaasas olema enda kehtiv isikut tõendav dokument ja lapse vana ID-kaart.

Olen vähemalt 15-aastane ja lähen ise ID-kaardi järele

Võta kaasa oma vana ID-kaart.

ID-kaardile läheb järele volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud juba dokumenditaotluse esitamisel. Kui dokumendile tuleb järele volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja lapse vana ID-kaardi.