ID-kaardi taotlemine lapsele

Taotlemine välismaal

Välismaal saab ID-kaarti taotleda iseteeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

ID-kaardi taotlemiseks leia endale sobiv Eesti välisesindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument.

Vaata Eesti välisesindusi.

ID-kaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist. Välismaalt tellitud ID-kaardi kätte saamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid. Välisesinduste kontaktid leiab Välisministeeriumi kodulehelt.

Vaata enda ID-kaardi taotluse hetkeseisu.

ID-kaardi taotlemine kiirkorras

Välismaal olles ei saa kiirkorras ID-kaarti taotleda.

Sõrmejälgede andmine

ID-kaardi taotlemisel tuleb vähemalt 12-aastasel lapsel anda sõrmejäljed.

ID-kaardi kättesaamise volitus

ID-kaardi kättesaamiseks saab volitada teist inimest.

Kui tahad ID-kaardile järele saata enda poolt volitatud inimest, siis tuleks seda otsustada taotluse esitamisel teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana ID-kaart.

Kui üle 15-aastase lapse ID-kaardile soovib järele minna lapsevanem, siis tuleks seda otsustada taotluse esitamisel ja teha lapsevanemale selleks volitus.

ID-kaardi taotlemine esimest korda

Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega, tuleb täita lisaankeet.

Esmakordsel ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

  • lapsevanema Eesti kodaniku passi
  • lapse sünnitunnistus
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada aadressile ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Taotlusele kirjuta allkirjanäidis.

Kinnita andmete õigsust taotluse lõpus allkirjaga.

Märgi ankeedile teenindus või Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

ID-kaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Eesti välisesinduses kohapeal riigilõivu tasumise võimaluste teada saamiseks võta ühendust selle välisesindusega, kuhu lähed ID-kaarti taotlema.

Välisesinduste kontaktid.

Kui tasud riigilõivu enne välisesindusse tulekut, siis võta seda tõendav dokument sinna kaasa.

ID-kaart

Alla 15-aastase ID-kaardi riigilõiv välisesinduses taotlemisel on 10 €.

Alates 15.eluaastast on ID-kaardi riigilõiv välisesinduses taotlemisel 55 €.

Välisesindusse dokumendi tellimine maksab lisaks riigilõivule 20 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on 10 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

Alla 15-aastase ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv välisesinduses taotlemisel on 25 €.

Alates 15. eluaastast on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv välisesinduses taotlemisel 80 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

Välisesinduses ID-kaardi taotlemiseks vajalikud dokumendid

Võta Eesti välisesindusse kaasa:

  • täidetud ankeet
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Digitaalne dokumendifoto saada koos fotol oleva inimese nime ja isikukoodiga ....

Kui tahad ID-kaardile järele saata enda poolt volitatud inimese, siis selleks täida välisesinduses volitus.

Kui taotled ID-kaarti esimest korda võta välisesindusse kaasa koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Kui laps sündis välismaal, lapse või lapsevanema nimi muutus välismaal, siis võta välisesindusse kaasa koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks võta välisesindusse kaasa koopia seda tõendavast dokumendist.

Välismaal sündinud laps

Välismaal sündinud lapsele ID-kaardi taotlemisel on vaja esitada sünnitunnistus.

Välismaal väljastatud sünnitunnistuse nõudeid vaata järgmisest punktist.

Lapse sünd, lapse või lapsevanema nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

ID-kaardi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab ID-kaardi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.