ID-kaardi taotlemine lapsele

Taotlemine teeninduses

ID-kaardi taotlemiseks leia endale sobiv teenindus ning võta sinna kaasa isikut tõendav dokument. Soovi korral saad ID-kaardi taotlemiseks teeninduses aja broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

ID-kaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

ID-kaardi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras on võimalik ID-kaardi taotlus esitada kõigis teenindustes, kuid kaardi saab kätte ainult Tammsaare ja Pinna teeninduses.

Kui laps on sündinud enne 2011. aasta novembrit ja talle ei ole varem isikut tõendavat dokumenti välja antud, saab kiirkorras ID-kaarti taotleda ainult Tallinna teenindustes.

Kiirkorras taotletud ID-kaardi tegemine võtab aega 5 tööpäeva. ID-kaardi kättesaamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

Sõrmejälgede andmine

ID-kaardi taotlemisel tuleb vähemalt 12-aastasel lapsel anda sõrmejäljed. Sõrmejäljed kehtivad 6 aastat.

Kontrolli enda sõrmejälgede kehtivust.

ID-kaardi kättesaamise volitus

ID-kaardi kättesaamiseks saab volitada teist inimest.

Kui tahad ID-kaardile järele saata enda poolt volitatud inimest, siis tuleks seda otsustada teeninduses taotluse esitamisel.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana ID-kaart.

Kui üle 15-aastase lapse ID-kaardile soovib järele minna lapsevanem, siis tuleks seda otsustada teeninduses taotluse esitamisel ja teha lapsevanemale selleks volitus.

ID-kaardi taotlemine esimest korda

Esmakordsel ID-kaardi taotlemisel tuleb esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kodakondsust saab tõendada, kui esitad esmakordselt dokumenti taotledes ühe nendest dokumentidest:

  • lapsevanema Eesti kodaniku passi
  • lapse sünnitunnistus
  • originaaldokumendi, kus on kirjas, et dokumendi taotleja ühel vanemal või vanavanemal on Eesti kodakondsus. Koos sellega tuleb esitada ka tõend sugulussideme kohta (näiteks sünnitunnistus). Selleks tee vanemate või vanavanemate Eesti kodakondsuse kohta päring rahvusarhiivi

Dokumendifoto

Digitaalne dokumendifoto saada aadressile ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Dokumendifoto tegemine teeninduses

Kõigis teenindustes (v.a Keilas) saab digikioskis teha tasuta dokumendifoto.

Väikelapsele dokumenti taotledes soovitame foto teha ise või fotograafi juures. Väikelapse pildistamine võib fotoboksis ebaõnnestuda, kuna fotoboksis oleva fotoaparaadi kõrgust ei ole võimalik reguleerida.

Ratastoolis dokumenditaotlejal soovitame foto teha kodus lähedase abiga või fotograafi juures, kuna ratastooliga ei mahu fotoboksi pildistama.

Digitaalse dokumendifoto saatmine

Digitaalne dokumendifoto saada aadressile ....

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Riigilõiv

ID-kaart

Alla 15-aastase lapse ID-kaardi riigilõiv on 10€.

Alates 15. eluaastast on ID-kaardi riigilõiv 30 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on 10 €.

ID-kaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 45 €.

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

Alla 15-aastase lapse ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €.

Alates 15. eluaastast on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv 55 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €.

Riigilõivu tasumine teeninduses

Teeninduses saab riigilõivu tasuda:

  • sularahas
  • kaardimaksena
  • kliendiarvutis

American Express kaardiga riigilõivu tasuda ei saa.

Välismaal sündinud laps

Välismaal sündinud lapsele ID-kaardi taotlemisel on vaja esitada sünnitunnistus.

Välismaal väljastatud sünnitunnistuse nõudeid vaata järgmisest punktist.

Lapse sünd, lapse või lapsevanema nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on dokumendi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Dokumendi tõlkimine

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Osade välisriikide dokumente ei ole vaja legaliseerida

Kui dokumendi välja andnud riik on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ei pea seda legaliseerima. Sellisel juhul peab avalik dokument olema vastavalt nõuetele apostillitud.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei pea legaliseerima.

Info dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

ID-kaardi taotlemine eestkostetavale

Eestkostetava eest saab ID-kaardi taotluse esitada ainult tema eestkostja.

Võta teenindusse kaasa eestkostet tõendav dokument.